Small main slider(Vi)

Chương trình đào tạo thợ hàn theo tiêu chuẩn AWSD1.1 - 2010 của Mỹ

Nhằm nâng cao tay nghề của người lao động, đảm bảo chất lượng mối nối hàn thép của các công trình, Công ty cổ phần LICOGI13FC đã kết hợp cùng Công ty cổ phần tư vấn đào tạo CTWEL tổ chức đào tạo và thi tay nghề thợ hàn theo tiêu chuẩn AWSD1.1 - 2010 của Mỹ.

Hình 1. Các học viên tham gia khoá đào tạo tại CTWEL

Tham gia khoá học có hơn 30 học viên là các thợ hàn hiện có đang làm việc tại các dự án của công ty. Sau khi hoàn thành các bài thi lý thuyết và thực hành, các học viên được cấp chứng chỉ tay nghề thợ hàn theo tiêu chuẩn AWSD1.1 - 2010 của Mỹ do Công ty cổ phần tư vấn đào tạo CTWEL cấp.

 

Hình 2. Sản phẩm thực hành thử nghiệm của một học viên

Hình 3. Các học viên thực hành tại nhà xưởng