Small main slider(Vi)

Chứng chỉ chất lượng thi công của GE ENERGY - USA

 Với năng lực và tinh thần làm việc hiệu quả, cán bộ công nhân viên công ty cổ phần LICOGI13-FC đã xuất sắc hoàn thành thi công công tác ép cọc của dự án Nhà máy sản xuất Máy phát điện tua bin gió thuộc dự án GE Energy Hải Phòng với hơn 4000 tim cọc (khoảng 125km cọc) đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Ghi nhận nỗ lực cố gắng và công nhận chất lượng thi công của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng xây dựng, Công ty TNHH GE Energy Hải Phòng thuộc tập đoàn GE - USA đã tặng công ty cổ phần LICOGI13-FC chứng chỉ hoàn thành dự án với nội dung cu thể như sau: