Small main slider(Vi)

Cọc khoan nhồi, móng, tầng hầm, xây thô và hoàn thiện Toà A, B Nhà ở Văn Phú HIBRAND - Hà Đông - Hà Nội

Dự án: Nhà ở Văn Phú HIBRAND - Chung cư cao tầng H-CT2

Địa điểm: Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội

Đơn vị ký HĐ: Công ty cổ phần phát triển Khoáng Sản/ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng MIDECO

Khối lượng : Cọc KN D1200: 163 cọc, D1000mm: 72 cọc, D800mm: 124 cọc

                   Thi công móng, tầng hầm, xây thô và hoàn thiện Toà A, Toà B

Giá trị cọc khoan nhồi: 30.676.618.000 VND

Giá trị móng, tầng hầm, xây thô và hoàn thiện toà A, B: 129.075.000.000 VNĐ

Thời gian: 12/2016 - 06/2018