Small main slider(Vi)

Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị DVTM và nhà ở công nhân Tràng Duệ - Hải Phòng

Dự án: Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị DVTM và nhà ở công nhân Tràng Duệ - Hải Phòng

Nội dung:  Tổng thầu xây dựng

Địa điểm: Xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Hải Phòng

Thời gian: 06/2023 - 6/2025