Small main slider

Cọc khoan nhồi, tường chắn Tuyến cáp treo số 8 Bà Nà Hill - Đà Nẵng

Dự án: Tuyến cáp treo số 8 và các công trình phụ trợ

Địa điểm: Hòa Ninh, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng dân dụng Thái Dương

Nội dung thi công: Cọc D600, tường chắn D400 & Neo khu nhà hàng bufet và đường SAN FRANCISCO

Giá trị: 37.326.000.000 VNĐ

Thời gian: 04/2021 - 8/2021