Small main slider(Vi)

Toà nhà hỗn hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội - Hà Đông - Hà Nội

Dự án: Toà nhà hỗn hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.

Địa điểm:  Trung tâm hành chính quận Hà Đông - Phường Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần ĐTXD & TM Phú Thịnh và Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng xây dựng

Nội dung: Thi công cọc khoan nhồi, móng, tầng hầm

Thời gian dự kiến: 8/2017-2019