Small main slider(Vi)

Nhà ở xã hội khu C - Khu dân cư xã Vũ Phúc, TP. Thái Bình

Dự án: Khu dân cư xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình

Địa điểm: Khu dân cư xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long

Nội dung thi công: Thi công xây lắp toà NOXH 01, NOXH 02

Thời gian: 07/2021 - 6/2022