Small main slider(Vi)

Nhà ở cho CBCNV Bệnh viện 103 - Học viện quân y

Dự án: Nhà ở cho CBCNV bệnh viện 103 - Học viện quân y

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7

Địa điểm: Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội

Nội dung: Thi công cọc khoan nhồi, móng, tầng hầm, xây thô và hoàn thiện nhà CT2

Giá trị cọc khoan nhồi: 85.000.000.00 VNĐ

Giá trị móng và tầng hầm: 170.000.000.00 VNĐ

Giá trị xây thô: 123.014.000.000 VNĐ

Giá trị hoàn thiện: 63.399.115.034 VNĐ

Thời gian: 01/2013-12/2016