Small main slider(Vi)

Nhà máy Điện mặt trời LIG - Quảng Trị

Dự án: Nhà máy Điện mặt trời LIG - Quảng Trị  

Địa điểm: xã Gio Thành, xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LICOGI13 

Nội dung thi công: Thi công hoàn thiện lắp đặt dàn thép, tấm panel, kéo dải dây cáp điện 

Thời gian: 10/2018 - 05/2019