Small main slider(Vi)

Nhà máy Compal - Khu CN Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Dự án: Nhà máy Compal - Giai đoạn 2

Công trình: Thi công xây dựng nhà máy

Địa điểm: Khu CN Bá Thiện I, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Tp. Vĩnh Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Compal Việt Nam

Nội dung thi công: Thi công xây dựng nhà máy

Thời gian: 07/2020 - 01/2021