Small main slider(Vi)

Tường vây, cọc khoan nhồi Nhà chung cư CT1 Hoàng Cầu

Dự án: Xây dựng chung cư CT1- Hoàng Cầu

Đơn vị ký hợp đồng:  Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Công ty CP ĐT và PT Bắc Hà

Khối lượng: Cọc khoan nhồi: D1400: 2.100m, D1200: 3.000m, D1000: 200m, Tường vây:  8.700 m3

Giá trị: 63.500.000.000VND

Thời gian: 10/2013 - 3/2014