Small main slider(Vi)

Tường mềm chống thấm Thủy điện Hương Điền

Dự án: Thuỷ điện Hương Điền

Địa điểm: Hương Điền – Thừa Thiên Huế.

Thi công tường mềm chống thấm đê quai Thượng, Hạ lưu: 5.400 m3

Giá trị Hợp đồng: 8.500.000.000 VNĐ

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Nhà máy Thuỷ điện Hương Điền

Thời gian: 2006- 2007