Small main slider(Vi)

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hoá

Dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Đơn vị ký hợp đồng: Công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên

Nội dung: THi công đóng cọc, Thi công khu A400 (Indirect Alkylation) - Zone 1& Zone2

Giá trị gói cọc: 4.491.000.000 VNĐ

Giá trị gói xây dựng: 22.685.114.925 VNĐ

Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Thời gian: 5/2014 - 9/2015