Small main slider(Vi)

Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem

Dự án: Khu nhà ở dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem

Địa điểm: Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần CDC Nền móng và Hạ tầng

Nội dung thi công: Thi công khoan cọc nhồi và phần thân

Giá trị: 8.110.874.000 VNĐ

Thời gian: 09/2019 - 12/2019