Small main slider(Vi)

Khu chung cư nhà ở xã hội - Khu CN Hoà Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Dự án: Khu chung cư nhà ở xã hội 

Địa điểm: Phường Hoà Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: Công ty CP địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước

Hạng mục:

- Chung cư mẫu E1 và E2

- Chung cư  B1, B1A, B3, E3 và E4

Giá trị: 597.741.000.000 VND

Thời gian: 11/2017 - 01/2021