Small main slider(Vi)

DLC-COMPLEX 199 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Dự án: DLC-COMPLEX Nguyễn Tuân

Địa điểm: 199 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giải pháp toà nhà thông minh

Nội dung thi công:

Cọc khoan nhồi, tường vây

Giá trị:

Cọc khoan nhồi và tường vây: 78.108.301.000 VND

Thời gian: 11/2018 -04/2019